Ukradi ovaj film

“Ukradi ovaj film” je filmski serijal koji prikazuje internacionalni pokret usmjeren na borbu protiv intelektualnog vlasništva. Film je produciran od strane “The League of Noble Peers”, a objavljen i distribuaran kroz BitTorrent peer-to-peer protokol. Do sada su izašla dva dijela i jedno specijalno izdanje prvog dijela (The Pirate Bay trial edition).
Ovaj film prije svega značajan je kao dokument borbe koja još uvijek aktivno traje, kao i zbog svoje kritičke analize pokušaja Holivudskog filmskog lobija da regulira i suzbije pojavu peer-to-peer servisa u Švedskoj kroz prijetnju uvođenja ekonomskih sankcija na državnom nivou i pritisaka na švedsku policiju da, protivno svojim zakonima, sprovede istragu sa ciljem ometanja Pirate Bay BitTorrent trekera….